PRŮVODCE STEZKAMI MAPY STEZEK DOPORUČENÉ ODKAZY KONTAKTUJTE NÁS
STEZKY
ZDRAVÍ
V PLZEŇSKÉM
KRAJI
česky english deutsch

Úvod

„Zdraví je program v našem mozku a těle, který můžeme přibližně z poloviny ovlivnit svým chováním a celkovým přístupem k životu.“

Nabízíme vám možnost, kterak pomocí jednoduchých přírodních prostředků můžete zlepšit celkovou kvalitu zdraví a života v každém věku. Projekt Stezky zdraví v Plzeňském kraji je výsledkem dlouholetých zkušeností odborníků, kteří se teoreticky a prakticky zabývají problematikou podpory zdraví. Cílem projektu je napomoci vám dosáhnout aktivního zdraví, které tvoří tři základní pilíře: POHYB – PSYCHIKA – VÝŽIVA.

Příznivé ovlivnění pohybové aktivity, psychické rovnováhy, výživy a odstranění rizikových návyků tvoří základ úspěšné prevence a léčby většiny civilizačních chorob, které jsou daní konzumního způsobu života. Společnost a my vynakládáme obrovské finanční částky na léčbu onemocnění, která jsme si zavinili chybným způsobem života. Pravidelným využíváním přirozených prostředků podpory zdraví a omezením rizikových životních návyků můžeme ušetřit značné finanční prostředky, které společnost může investovat do léčby závažných onemocnění.

V následujícím textu uvádíme informace, jakým způsobem využívat projektu Stezky zdraví v Plzeňském kraji nejen pro zlepšení kvality vlastního zdraví, ale také pro vlastní radost a potěšení. Tajemství aktivního způsobu života spočívá také v umění radovat se z drobných každodenních věcí, které nám přináší pocit vnitřního uspokojení a jsou prospěšné nám i ostatním lidem. Kvalita zdraví spojená s pozitivním přístupem k životu je cesta, která dává našemu životu smysl a cíl. Člověk byl vždy v úzkém vzájemném kontaktu s přírodou. V současné době, kdy žijeme obklopeni technickými vymoženostmi, odtrženi od přírody, hledáme ve svém srdci podvědomě návrat zpět k nalezení opětovné rovnováhy mezi člověkem a přírodním prostředím. Proto je koncepce programu aktivního zdraví založena na aktivním pohybu člověka v přírodě a na vědomě šetrném a dlouhodobě udržitelném využívání přírodního prostředí pro vlastní regeneraci a rekondici.

Cílem projektu je také podpora rozvoje cestovního ruchu a všech místních subjektů, které v tomto odvětví působí. Naše stránky proto nabízejí prostor pro propagaci kulturních, historických a přírodních atraktivit regionu, stejně jako všech poskytovatelů služeb cestovního ruchu, kteří o to projeví zájem. Neváhejte nás kontaktovat, rádi umístíme bližší informace o vás do sekce Doporučené odkazy.

PRŮVODCE STEZKAMI MAPY STEZEK DOPORUČENÉ ODKAZY KONTAKTUJTE NÁS

 

Tento projekt Stezky zdraví v Plzeňském kraji je spolufinancován Evropskou unií.