PRŮVODCE STEZKAMI MAPY STEZEK DOPORUČENÉ ODKAZY KONTAKTUJTE NÁS
STEZKY
ZDRAVÍ
V PLZEŇSKÉM
KRAJI
česky english deutsch

Nepomucko

Nepomuk: Rodiště Sv. Jana z Nepomuku je cílem mnoha věřících ze střední Evropy. Nepomuk leží na trase evropské tzv. Filipojakubské cesty. Dominantu okolní krajiny tvoří zámek Zelená Hora, spojovaná mimo jiné s nálezem tzv. „Rukopisu Zelenohorského“ a známý z knihy a filmu Černí baroni. Okolí Nepomuku nabízí řadu zajímavých turistických, dosud málo navštěvovaných lokalit v oblasti jižního Plzeňska.

Turistické zajímavosti:

Blovice: městečko severně od Nepomuku. Barokní zámek z 18. století pseudogoticky upraven koncem 19. století. V zámku expozice muzea jižního Plzeňska.

Bzí: vesnice 12 km jihozápadně od Nepomuku. Nad vesnicí na trase žluté značky. Velká skála – pravěké výšinné sídliště. Nedaleko Velké skály místo shromáždění lidu v době husitských bouří a místo, kde kazatel Václav Koranda formuloval čtyři artikuly husitského hnutí. Památný kámen a nově upravená kazatelna obklopená několika duby.

Nepomuk: město 30 km jihovýchodně od Plzně. Známé jako rodiště Sv. Jana z Nepomuku. Historické náměstí se zachovanou kamennou dlažbou. Poutní barokní kostel Sv. Jana z Nepomuku a farní kostel Sv. Jakuba. Nepomuk leží na jedné z tras tzv. Filipojakubské cesty. Na západním okraji kostel Sv. Vojtěcha. Ve městě řada historických budov, muzeum, v budově bývalé pošty cestou k zámku je muzeum veteránů. Při silnici do vesnice Klášter barokní tzv. červený most. Na kopci nad městem zámek Zelená Hora: původně pozdně gotický hrad, přestavěný v 2. polovině 17. století. Dominanta širokého okolí. Známý jako místo údajného nálezu tzv. Rukopisu Zelenohorského. V době 50.let sídlo vojenského útvaru. Známý z knihy a filmu Černí baroni. Nyní v rekonstrukci, občas přístupný veřejnosti. Okolo Zelené Hory vede naučná stezka.

Klášter: obec 2 km severně od Nepomuku. V obci ruiny rozsáhlého cisterciáckého kláštera z poloviny 12. století, který byl v době předhusitské kulturním, duchovním a hospodářským centrem kraje. Zničen a vypálen husity r. 1420. Na jižním okraji obce protéká řeka Úslava, u které leží Klášterský rybník.

Lázně Letiny: 1 km jižně od obce Letiny sz. od Nepomuku. Bývalé slatinné lázně. V areálu budova bývalého zámku z doby kolem r. 1700. Oblíbené v době 1. republiky, kdy se zde léčila a rekreovala řada známých osobností. V budovách lázní nyní léčebna pro dlouhodobě nemocné. Nedaleko jedné z lázeňských budov kaple blahoslaveného Vintíře z poloviny 19. století. Za kaplí v lese neznačený pramen minerální železité vody Vintíř. 300 m od lázní částečně udržované koupaliště z 1. republiky s možností koupání a odpočinku na travnatých plochách.

Lovčice: obec 12 km jihozápadně od Nepomuku. V obci malý barokní zámek postavený kolem r. 1700, nepřístupný veřejnosti.

Na Skalici: kopec 561 m.n.m. 4 km severozápadně od Nepomuku. Na sv. úbočí Skalice nedaleko červené značky skála, na vrcholu romantická stavbička tzv. poustevny.

Nový rybník: oblíbené centrum letní rekreace 3km západně od Nepomuku při silnici do obce Žinkovy. Autokempink s možností táboření.

Polánka: obec podhorského charakteru 9 km jihojihozápadně od Nepomuku. Leží na okraji rozsáhlého lesního masívu přírodního parku Plánický hřeben-Kákov. Nedaleko obce přírodní rezervace Polánecký mokřad.

Potštejn: rozsáhlá zřícenina gotického hradu z 13. století na kopci 1 km sverovýchodně od zámku Žinkovy. Cestou po žluté značce od zříceniny směrem k rozcestí Františkov na kopci romantický klasicistní altán s omezeným výhledem.

Přírodní park Buková hora-Chejlava: rozsáhlý lesní masív mezi Nepomukem a Blovicemi. Nedaleko obce Dubeč pomník amerických letců, kteří zde zahynuli v roce 1945 po sestřelení bombardovacího letounu Liberator. Uprostřed přírodního parku zajímavý skalní útvar Kámen (577 m.n.m) – rozsáhlá buližníková skála, odkud je omezený rozhled do krajiny.

Zelená Hora: zámek, viz výše Nepomuk.

Zámek Žinkovy: stavba zámku v neohistorickém slohu. Přestavba navržená dvojící známých vídeňských architektů Felnerem a Helmerem na přelomu 19. a 20 století. Zámek postaven na místě původní tvrze. Romantická stavba na břehu rybníka, obklopená anglickým parkem, je oblíbeným rekreačním místem. Zámek prochází celkovou rekonstrukcí. 1km jz od zámku na kopci archeologická lokalita Obrovo hradiště.

PRŮVODCE STEZKAMI MAPY STEZEK DOPORUČENÉ ODKAZY KONTAKTUJTE NÁS

 

Tento projekt Stezky zdraví v Plzeňském kraji je spolufinancován Evropskou unií.