PRŮVODCE STEZKAMI MAPY STEZEK DOPORUČENÉ ODKAZY KONTAKTUJTE NÁS
STEZKY
ZDRAVÍ
V PLZEŇSKÉM
KRAJI
česky english deutsch

Použitá literatura

Kolisko, P., Salinger, J., Opavský, J. Jandová, D., Tillich J., Dostálek, C., Patell, M., Watters, H., Barrington CH. (1997). Jógová cvičení a diagnostika funkčních změn autonomního nervového systému pomocí diagnostického systému TF 3, 4. Olomouc: Fakulta tělesné kultury.

Kolisko, P. (1999). Vliv a využití pohybové aktivity a některých dalších nefarmakologických metod podpory zdraví v primární a sekundární prevenci rizikových faktorů ischemické choroby srdeční. Dizertační práce, Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, Olomouc.

Loveček, B., Machálek, Z., Kolisko, P. (1999). Edukační program v primární prevenci rizikových faktorů koronárních příhod, dominantní léčebný postup, ale nedoceněný v sekundární prevenci. Kardiologická Revue 2, 89-90. Brno: Medica Publishing Consult.

Kolisko, P., Jandová, D., Loveček, B., & Slováček, K. (2000). Variants ob habitual standing postures and their relation to system changes of movement function quality and occurence of pain during maturus II and presenium periods. In M. Kwilecka, & J. Golianek (Eds.), Interdyscyplinarne zagadnienia aktywności reakcyjnej, sportowej i turystycznej końca XX wieku (pp. 398-405). Poznań: Komitet Badań Naukowych.

Kolisko, P., Stejskal, P., Ditmar, R., & Opletal, V. (2002). Cesty zdraví. Olomouc: Press Artis.

Kolisko, P. (2003). Integrační přístupy v prevenci vadného držení těla a poruch páteře u dětí školního věku. Olomouc: Vydavatelství UP.

Kolisko, P., Salinger, J., Krejčí J., Szotkowská, J. & Novotný. J. (2005). Hodnocení tvaru a funkce páteře diagnostickým systémem DTP 1, 2. Olomouc: Vydavatelství UP.

Kolisko. P. (2006). Jógové techniky jako prostředek podpory zdraví, jejich vliv na aktuální funkční změny autonomního nervového systému a využití v praxi. Habilitační práce, Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, Olomouc.

PRŮVODCE STEZKAMI MAPY STEZEK DOPORUČENÉ ODKAZY KONTAKTUJTE NÁS

 

Tento projekt Stezky zdraví v Plzeňském kraji je spolufinancován Evropskou unií.