HEALTH TRACKS GUIDE TRACK MAPS LINKS CONTACT
HEALTH
TRACKS
IN THE PLZEŇ
REGION
česky english deutsch

References

Kolisko, P., Salinger, J., Opavský, J. Jandová, D., Tillich J., Dostálek, C., Patell, M., Watters, H., Barrington CH. (1997). Jógová cvičení a diagnostika funkčních změn autonomního nervového systému pomocí diagnostického systému TF 3, 4. Olomouc: Fakulta tělesné kultury.

Kolisko, P. (1999). Vliv a využití pohybové aktivity a některých dalších nefarmakologických metod podpory zdraví v primární a sekundární prevenci rizikových faktorů ischemické choroby srdeční. Dizertační práce, Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, Olomouc.

Loveček, B., Machálek, Z., Kolisko, P. (1999). Edukační program v primární prevenci rizikových faktorů koronárních příhod, dominantní léčebný postup, ale nedoceněný v sekundární prevenci. Kardiologická Revue 2, 89-90. Brno: Medica Publishing Consult.

Kolisko, P., Jandová, D., Loveček, B., & Slováček, K. (2000). Variants ob habitual standing postures and their relation to system changes of movement function quality and occurence of pain during maturus II and presenium periods. In M. Kwilecka, & J. Golianek (Eds.), Interdyscyplinarne zagadnienia aktywności reakcyjnej, sportowej i turystycznej końca XX wieku (pp. 398-405). Poznań: Komitet Badań Naukowych.

Kolisko, P., Stejskal, P., Ditmar, R., & Opletal, V. (2002). Cesty zdraví. Olomouc: Press Artis.

Kolisko, P. (2003). Integrační přístupy v prevenci vadného držení těla a poruch páteře u dětí školního věku. Olomouc: Vydavatelství UP.

Kolisko, P., Salinger, J., Krejčí J., Szotkowská, J. & Novotný. J. (2005). Hodnocení tvaru a funkce páteře diagnostickým systémem DTP 1, 2. Olomouc: Vydavatelství UP.

Kolisko. P. (2006). Jógové techniky jako prostředek podpory zdraví, jejich vliv na aktuální funkční změny autonomního nervového systému a využití v praxi. Habilitační práce, Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, Olomouc.

HEALTH TRACKS GUIDE TRACK MAPS LINKS CONTACT

 

This project Health Tracks in the Plzeň Region is co-financed by the European Union.