PRŮVODCE STEZKAMI MAPY STEZEK DOPORUČENÉ ODKAZY KONTAKTUJTE NÁS
STEZKY
ZDRAVÍ
V PLZEŇSKÉM
KRAJI
česky english deutsch

Staroplzenecko a Zámek Kozel

Starý Plzenec a zámek Kozel jsou zajímavé turistické lokality nedaleko městské aglomerace Plzně. Tyto lokality byly vybrány pro svoji blízkost a snadnou dostupnost pro obyvatel Plzně jako nabídka pro příměstskou rekreaci. Dominantu zdejší krajiny tvoří čedičová kupa Radyně se zříceninou stejnojmenného hradu. Pohled z vrcholu Radyně na okolní krajinu vyvolá u každého návštěvníka nezapomenutelný dojem. Románská rotunda Sv. Petra a Pavla ve starém Plzenci v blízkosti slovanského hradiště dokumentuje rozvinuté osídlení a jeho význam již v době ranného středověku.
Barokní zámek Kozel tvoří velmi atraktivní turistickou lokalitu v nedalekém okolí Plzně. Rozsáhlé lesní porosty v okolí zámku protkané sítí lesních cest a silniček a čistota ovzduší přímo vybízí k aktivnímu pohybu a odpočinku v přírodě. Mohylová pohřebiště, zaniklá sídla a malebná zřícenina hradu Lopata jsou místa, po kterých vás provede naučná stezka F. X. France. Cyklotrasy v okolí Starého Plzence a zámku Kozel vás zavedou do dalších zajímavých míst v okolí Plzně.

Turistické zajímavosti:

Andrejšky: Přírodní rezervace JZ od Starého Plzence. Skalní útvary. Leží na trase naučné stezky.

Chlum: obec nedaleko zříceniny hradu Vlčtejna. V obci u silnice pěkné koupaliště a u kaple zajímavý pomník obětem 1. světové války.

Kozel: klasicistní lovecký zámek z konce 18. století nad řekou Úslavou. Areál zámku tvoří řada objektů umístěných v zámeckém parku, na který volně navazuje rozsáhlý krajinářský park protkaný lesními cestami. Pod zámkem Lopatecký rybník s kolonií divokých kačen a možností projížděk na lodičkách.

Lopata: zřícenina gotického hradu na výrazné buližníkové skále JV od zámku Kozel. Osídlení již v pravěku. Nyní součást přírodní rezervace Lopata. Leží na trase naučné stezky F.X. France.

Naučná stezka F.X.France: Stezka v přírodním parku Kornatický potok, která vede po přírodních rezervacích Hádky a Zvoníčkovna a po stopách archeologických památek a zaniklých středověkých sídel. Značnou část archeologických památek zde odkryl amatérský archeolog F. X. Franc, který působil jako zahradník na zámku Kozel.

Naučná stezka Staroplzenecká: Naučná stezka spojující zajímavá místa ve Starém Plzenci a jeho bezprostředním okolí. Na její trase leží např. zřícenina hradu Radyně, rotunda Sv. Petra a Pavla, areál slovanského hradiště, přírodní rezervace Starý rybník, technické památky aj.

Nebilovy: barokní zámecký areál jižně od Starého Plzence. Zadní trakt zámku tvoří původně renesanční tvrz se sgrafitovou výzdobou. Zámek je přístupný veřejnosti.

Nezvěstice: městečko JV od Starého Plzence nad řekou Úslavou. Rekonstruovaná gotická tvrz na východním okraji sídla.

Prusiny: Barokní poutní kostel na návrší nedaleko obce Nebilovy. Místo pravěkého osídlení mohylové kultury. Z návrší nádherný pohled do okolní krajiny. Působí zde komunita bratří Františkánů se zajímavým edukačním projektem pro děti „Starými cestami k nové škole“.

Radyně: Zřícenina rozsáhlého gotického hradu ze 14. století na rozsáhlém skalisku. Skála a hrad opředeny pověstmi o Rudoušovi. Ze skaliska a hradu ojedinělá vyhlídka na Plzeň a okolí. Dominanta Plzeňska.

Starý Plzenec: město JV nedaleko Plzně. V ranném středověku správní místo kraje. Správní centrum tvořilo hradiště na severním okraji města na návrší nad řekou Úslavou. V bezprostředním okolí bývalého hradiště zachována ojedinělá architektonická památka – románská rotunda Sv. Petra a Pavla. Rotunda a areál bývalého slovanského hradiště leží na trase naučné stezky.

Šťáhlavy: městečko jihovýchodně od Starého Plzence. Na náměstí objekt bývalého pivovaru a zámku.

Tymákov: obec SV od Starého Plzence. V obci zachováno několik staveb selských dvorů z 18. a 19. století.

Vlčtejn: obec a poměrně zachovalá zřícenina stejnojmenného gotického hradu na skalisku nad obcí. Pod hradním palácem neudržovaný letní amfiteátr.

Zdemyslice: obec 2km jv od zříceniny hradu Vlčtejna.

PRŮVODCE STEZKAMI MAPY STEZEK DOPORUČENÉ ODKAZY KONTAKTUJTE NÁS

 

Tento projekt Stezky zdraví v Plzeňském kraji je spolufinancován Evropskou unií.