PRŮVODCE STEZKAMI MAPY STEZEK DOPORUČENÉ ODKAZY KONTAKTUJTE NÁS
STEZKY
ZDRAVÍ
V PLZEŇSKÉM
KRAJI
česky english deutsch

Stříbrsko

Oblast Stříbrska je jednou z dosud turisticky méně vyhledávaných oblastí České republiky. Nachází se v západní části Plzeňského kraje. Oblastí prochází dálnice D5 vedoucí Českým lesem do Bavorska. Oblast má svoje specifické kouzlo především pro milovníky přírody a historie. Krajina svým charakterem a rozmístěním sídel v krajině dodnes připomíná historii prolínání českého a německého osídlení, které probíhalo od středověku až do konce 2. světové války. Přirozeným centrem této oblasti je město Stříbro se svou historií středověkého královského města, kde se těžilo stříbro a jiné kovy až do nedávné doby. Proto jsme toto město zvolili jako jeden z výchozích bodů stezek zdraví v Plzeňském kraji. Krajina okolí Stříbra je vhodná jak pro pěší, tak i pro cykloturistiku.

Turistické zajímavosti na stezkách zdraví
Stříbro: Jedno z nejmalebnějších měst v západních Čechách. Významné středověké hornické město známé těžbou stříbra. Dolování stříbra známo již v první polovině 12. století. Na město bylo Stříbro (německy Mies) povýšeno r. 1263 za panování Přemysla Otakar II. Historická část města je rozložena na výrazném ostrohu nad řekou Mží. V době husitských válek v 1. polovině 15. století patřilo Stříbro k baštám husitů. Pocházel odtud známý univerzitní mistr Jakoubek ze Stříbra, přítel a kolega Mistra Jana Husa na Karlově univerzitě. Středověký půdorys města včetně zbytků hradeb dokládá význam města, které patřilo ve středověku mezi čtyři největší města v Plzeňském kraji. Většina původně středověkých památek, které byly později přestavovány, leží v historickém jádru města. Nedaleko náměstí naleznete zbytky původně gotického minoritského kláštera, přestavěného v baroku, kde se dnes nachází muzeum s bohatými mineralogickými sbírkami. Na náměstí T.G. Masaryka najdete renesanční budovu radnice s nádhernou renesanční sgrafitovou výzdobou. Jihozápadně od náměstí najdete původně gotický kostel Všech svatých přestavovaný v 16. a 18. století. Koubkova branka je zbytkem pozdně gotického opevnění města ze 16. století. Přes řeku Mži na jižním okraji města vede gotický most, který patří k nejstarším v České republice. Tradici hornictví ve Stříbře dokládá naučná stezka historie hornictví na Stříbrsku a Hornický skanzen nedaleko pěší, tzv. Červené lávky přes Mži. V lese nad lávkou romantický Stříbrský vodopád. Ve městě najdete dostatek možností ubytování a stravování v různých cenových kategoriích.

Klášter Kladruby: Jeden z nejstarších benediktinských klášterů v České republice ležící v údolí říčky Úhlavky. Založený 1115 knížetem Vladislavem poblíže obchodní tzv. Norimberské stezky. Původní podoba kláštera přestavěna v baroku. Klášteru dominuje velkolepý chrám Nanebevzetí Panny Marie postavený ve stylu barokní gotiky podle návrhu Jana Blažeje Santiniho a dokončený roku 1726. Autorem sochařské výzdoby byl Matyáš Bernard Braun. Třetí největší chrám v České republice. Klášter zrušen roku 1785. V současné době je areál opraven a přístupný veřejnosti. Jedna z nejvýznamnějších stavebních památek Západních Čech.

Kladruby: Jedno z nejstarších městeček v Čechách pocházející z konce 12. století. Před kostelem Sv. Jakuba se nachází lapidárium starých smírčích křížů z okolí Kladrub. V obci regionální muzeum Kladrubska.

Naučná stezka Kladruby: Vede z kláštera přes městečko Kladruby údolím Úhlavky , lesním masívem Pozorka zpět do kláštera. Délka 5,8 km. Stezka je částečně vedena po Svatojakubské poutní cestě.
Pozorka: Lesní masív nedaleko kláštera Kladruby. Nedaleko silnice 203 mezi Lhotou u Stříbra a Kladrubským klášterem se nachází muzeum Československého opevnění z roku 1938.

Ronšperk a křížová cesta: Výrazný vrch nedaleko Stříbra na druhém břehu řeky Mže. Na kopec vede křížová cesta vybudovaná v první polovině 19. století. Obnovena byla po roce 2010 zásluhou občanského sdružení Ronšperk.
Vranov: obec cca 6 km od Stříbra po proudu řeky Mže. V obci přístaviště s možností výletu na nedalekou vodní nádrž Hracholusky. Nedaleko Vranova možnost koupání na řece Mži.

Sytno: Vesnice založená r. 1115 původně v majetku Kladrubského kláštera. V obci možnost občerstvení. Nedaleko Sytenský rybník.
Údolí říčky Úhlavky: Romantické údolí meandrující říčky Úhlavky mezi Kladrubami a Stříbrem. Částí údolí vede naučná stezka Kladruby. Na naučné stezce se nachází odbočka k vyhlídce Kalvárie a u říčky Úhlavky tzv. Pekelský mlýn.

PRŮVODCE STEZKAMI MAPY STEZEK DOPORUČENÉ ODKAZY KONTAKTUJTE NÁS

 

Tento projekt Stezky zdraví v Plzeňském kraji je spolufinancován Evropskou unií.