PRŮVODCE STEZKAMI MAPY STEZEK DOPORUČENÉ ODKAZY KONTAKTUJTE NÁS
STEZKY
ZDRAVÍ
V PLZEŇSKÉM
KRAJI
česky english deutsch

Tachovsko – Český les

Oblast Tachovska a severní části Českého lesa se nachází v blízkosti hranic s Německem. Přesto, že oblast je z turistického hlediska velmi atraktivní, patří k měně navštěvovaným místům České republiky. Centrem oblasti je město Tachov založené v 13. století. Ve městě a jeho okolí naleznete řadu významných historických památek. Západně od Tachova se nachází tajemný a málo navštěvovaný Český les. V době totality zde byla přísně střežená hraniční čára, kde mnoho původních vesniček a sídel s převahou německého obyvatelstva bylo srovnáno se zemí a kam byl vstup turistům a návštěvníkům zakázán. Z přísně střežené hranice pochází řada lesních silniček vedoucích podél státní hranice. V současné době je Český les chráněnou krajinnou oblastí pro své přírodní bohatství, půvab a klid. Pokud touto oblastí projíždíte na kole či jdete pěšky, je setkání s ostatními turisty spíše náhodné. Pokud tento kraj navštívíte, rozhodně si jej zamilujete a budete se vracet do míst, kde s prolíná příroda, ticho a nádech tajemna.

Turistické zajímavosti na stezkách zdraví

Tachov: Centrum západní části České republiky nacházející se asi 11 km. od státní hranice s Německem v bezprostřední blízkosti severní části chráněné krajinné oblasti Český les. Městem protéká řeka Mže. Patří k městům, jehož historie sahá do 12. století. Tachov ležel na důležité středověké obchodní stezce (tzv. Norimberské stezce), spojující Čechy s Německem. Povýšen na královské město v druhé polovině 13. století. V průběhu staletí prošel Tachov pohnutou historií. Město mělo v minulosti převahu německy mluvících obyvatel, žilo zde také židovské obyvatelstvo. Po 2. světové válce Tachov dosídlen česky mluvícím obyvatelstvem. V historické částí města nacházíme stavební a historické památky z různých období. Nedaleko náměstí Republiky se nachází klasicistní zámek stojící na místě původního gotického hradu nad řekou Mží. Chrám Nanebevzetí Panny Marie ze 14. století je vrcholnou ukázkou vrcholné gotiky a tvoří dominantu města. Kostel sv. Václava je původně gotický kostel z 13. století. V polovině 19. století přestavěn a sloužil jako hrobka knížecího rodu Windisgrätzů. Nedaleko kostela restaurována část městských hradeb. Kostel sv. Máří Magdalény – původně klášterní františkánský gotický kostel přestavěný do barokní podoby v 18. století. Vedle kostela se nachází františkánský klášter, kde naleznete muzeum Českého lesa. Za muzeem park s možností příjemného odpočinku. Připomínkou židovské komunity v Tachově je starý židovský hřbitov na JV okraji Tachova. Na JZ okraji města se nachází velký sportovně rekreační areál s řadou sportovišť včetně plaveckého bazénu a zimního stadionu. Jízdárna Světce: Unikátní novorománská stavba jízdárny z roku 1861, kterou nechal postavit kníže Windisgrätz. Druhá největší budova jízdárny v Evropě. Přístupná veřejnosti.

Hejčák: Rybník na severním okraji Tachova. V letním období využíván k rekreaci.

Lesná: Jedna z nejstarších obcí v Českém lese založená ve 14. století. V obci zámek ze 16. Století, dnes sídlo obecního úřadu. V obci možnost občerstvení.

Windisgrätzův pramen: Leží na konci tzv. knížecí aleje na JV okraji Tachova. Jedná se o slabě mineralizovanou alkalickou uhličitou kyselku příjemné chuti.

Oborská hájovna: Budova hájovny leží v místech prastaré obchodní tzv. zlaté stezky. Nedaleko hájovny skupina 8 starých, památkově chráněných dubů.

Památník Vysoká: Připomínka bitvy u Tachova mezi husitskými a křižáckými vojsky v roce 1427. Odhalen v roce 1971. Nedaleko rozhledna Vysoká pěkným výhledem na Tachov a okolí.

Světce: Obec na západním okraji Tachova. Z Tachova do Světců vede tzv. knížecí alej. Alejí vede cyklostezka 2171 a modrá turistická značka.

Stará Knížecí Huť: Jedna z mála osídlených obcí v Českém lese. Část naší trasy mezi zaniklou Novou Knížecí Hutí a Starou knížecí Hutí leží na naučné stezce Historie sklářství, která je připomínkou zaniklé sklářské tradice v této části Českého lesa.

Vodní nádrž Lučina: Nádrž sloužící jako rezervoár pitné vody pro Tachov a okolí ležící na řece Mži. Zákaz koupání a parkování motorových vozidel.

Zaniklé obce Českého lesa: Během trasy cyklo 2 budete projíždět kolem několika obcí, které zanikly po odsunu německého obyvatelstva po 2. světové válce. V 50. letech minulého století byly srovnány se zemí. Na naší cyklotrase leží bývalá Pavlova huť, Zlatý potok, Nová Knížecí Huť a další. V oblasti Českého lesa se nachází mnoho dalších zaniklých obcí.

Zřícenina kláštera Paulánů Světce: Ruiny bývalého kláštera Paulánů z roku 1639. Nedaleko na ruinách nedostavěného zámku z let 1856 - 1862 se nachází budova SOŠ.

PRŮVODCE STEZKAMI MAPY STEZEK DOPORUČENÉ ODKAZY KONTAKTUJTE NÁS

 

Tento projekt Stezky zdraví v Plzeňském kraji je spolufinancován Evropskou unií.