PRŮVODCE STEZKAMI MAPY STEZEK DOPORUČENÉ ODKAZY KONTAKTUJTE NÁS
STEZKY
ZDRAVÍ
V PLZEŇSKÉM
KRAJI
česky english deutsch

Závěr

Během tříleté realizace projektu jsme projeli a prošli několik tisíc kilometrů po silnicích, cestách a stezkách jihozápadní části Plzeňského kraje a detailně studovali a poznávali přírodní a kulturně historické zajímavosti ve vytypovaných lokalitách. Tento kraj nám učaroval svým zvláštním osobitým kouzlem a množstvím zajímavých a turisticky atraktivních míst. Přesto je tato část Plzeňského kraje dosud turisticky málo navštěvovanou oblastí České republiky. Právě proto jsme projekt Stezky zdraví umístili do této lokality a rozhodli se spojit zdravotní aspekty pohybu v přírodě s turisticko poznávací činností přírodních, kulturně historických a estetických hodnot krajiny a věříme, že využívání Stezek zdraví přivede do regionu nové návštěvníky. V rámci projektu se tak návštěvník regionu seznámí nejen s řadou přírodních a kulturních zajímavostí, které rozhodně stojí za návštěvu, ale také se dozví, jak provádět pohybovou aktivitu v přírodě tak, aby byla co nejvíce prospěšná pro vaše zdraví. Pravidelnou pohybovou aktivitu v přírodě pokládáme za nejefektivnější a nejekologičtější prostředek k udržení a zlepšování kvality zdraví člověka v každém věku. Během našich toulek podél české a německé hranice jsme si uvědomili, že lidé pohybující se přírodou mají k sobě daleko blíže a jsou si ochotni navzájem pomoci bez ohledu na jazyk či státní příslušnost. Turistika a pobyt v přírodě jsou tak díky integraci České republiky do Evropské unie jedním z prostředků vzájemného hlubšího porozumění mezi lidmi sousedních států. Poznávat a vnímat přírodní, kulturně historické a estetické hodnoty krajiny, chovat se k těmto hodnotám šetrně a chránit je, vede zcela přirozeně k hlubšímu poznání sebe sama, svých tělesných, psychických a sociálních kvalit a možností. Toto vnitřní poznání prohlubuje pocit sounáležitosti člověka s přírodou a krajinou a vede ho k její ochraně.

Přejeme všem uživatelům Stezek zdraví v Plzeňském kraji mnoho příjemných chvil strávených pohybem v této krásné lokalitě!

Děkujeme všem, kteří nám praktickou radou, finanční pomocí a morální podporou pomohli realizovat náš projekt „Stezky zdraví v Plzeňském kraji“.

Sdružení rozvojových aktivit, občanské sdružení

PRŮVODCE STEZKAMI MAPY STEZEK DOPORUČENÉ ODKAZY KONTAKTUJTE NÁS

 

Tento projekt Stezky zdraví v Plzeňském kraji je spolufinancován Evropskou unií.